Prosjektleder

By February 6, 2019Job Listing

Liker du å jobbe med spennende innovative løsninger, i daglig kontakt med kunder?

Om IntOp
IntOp er et nytt og spennende helnorsk teknologiselskap. Vi leverer løsninger som er etterspurt i både energi og andre bransjer. Vi har som mål å løse kundenes utfordringer med innsikt i og analyse av store datamengder på en enkel og genial måte. Løsningen er en plug and play løsning som er raskere og mer effektiv å sette opp og ta i bruk enn de store rammeverkene og de fleste konkurrerende løsninger. Vi arbeider med fremtidsrettede teknologier, tenker fremover og har plattform uavhengige front ends. Vi er et ungt selskap som har begynt å få kontrakter med store aktører, og har flere spennende partnere både nasjonalt og internasjonalt. Med oss på laget har vi store lokale investorer og Innovasjon Norge. Nå ønsker vi å styrke laget og gjøre oss klar for videre vekst.

Om stillingen
Du er gjerne en ung prosjektleder, eller en erfaren prosjektleder som vil forsøke noe nytt og spennende, som vil finne et sted å vokse. Du er ikke redd for å ta en sjanse, og liker å jobbe hardt og ha det kjekt på jobb. Hos IntOp må du sjonglere spennende teknologi, store internasjonale kunder og et selskap i stadig utvikling.

Du vil være del av IntOps voksende organisasjon, og en viktig brikke i selskapets videre utvikling. Som prosjektleder vil du få ansvar for definering, implementering og oppfølging av utrullingsprosjekter hos kunder i Norge og utlandet. Du vil få plass og anledning til å vokse og ta ansvar. Den riktige personen vil få være med og forme det videre eventyret for IntOp.

Oppgaver:
– Fungere som prosjektleder i implementering og videre utvikling av IntOps løsning hos kunder i deres digitaliseringsinitiativer og prosjekter
– Igangsette, implementere og evaluerer prosjekter i Norge og utlandet
– Delta i eller lede prosjektteam bestående av folk fra IntOp, partnere og kunde
– Bidra i salgsstøtte og eie overlevering av prosjekt til drift og Service Desk
– Bidra til videre prosessutvikling innenfor IntOps agile metodikk og prosjektstyring
– Kontrollere ressursbruk, budsjett og risiko i prosjektene
– Samarbeide med, og støtte IntOps partnere nasjonalt og internasjonalt i deres prosjekter
– Bidra på tvers der det er behov

Kompetansekrav:
– Dokumentert prosjektlederkompetanse, gjerne sertifiseringer og kjennskap til ulike
prosjektmetodikker.
– Erfaring fra arbeid med agile metoder
– IT-utdanning fra universitet eller høyskole. Ønskelig med erfaring innenfor fagområdet og
erfaring med prosjektledelse
– God forståelse for de muligheter og utfordringer virksomheter står overfor rundt
digitalisering og innføring av ny teknologi
– Ønskelig med erfaring fra anskaffelsesprosesser og samarbeid med leverandører
– Forståelse for, og erfaring med Office 365, Azure, SharePoint, DMS og Information
Management er en fordel
– Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
– Manglende utdanning kan kompenseres med dokumentert relevant praksis.

Personlige egenskaper
– Drivende, en gjennomfører som klarer å lede prosjektet helt i mål
– Strukturert og analytisk
– Samvittighetsfull
– Sterk kommunikator og gryende lederegenskaper
– Evne til å jobbe i team er en forutsetning
– Gode samarbeidsevner

Du må snakke og skrive flytende norsk og engelsk. Nyutdannede oppfordres til å søke. IntOp er en inkluderende bedrift.

Arbeidssted
Stavanger. Noe reising nasjonalt og internasjonalt kan forekomme i forbindelse med kundeprosjekt. Vi vurderer innkommende søknader fortløpende. Ønsket oppstart så snart som mulig, eller etter avtale.